Bedrijfsbezoeken docenten

06-09-2022

Docenten zijn dagelijks in contact met de leerlingen. Voor hen is het dan ook ontzettend waardevol om kennis op te doen van het bedrijfsleven. Immers, zij kunnen deze kennis toepassen in hun lessen. Én zij in de coachingsgesprekken die zij hebben met de leerlingen in het kader van hun studieloopbaan oriëntatie

Wat verwacht het bedrijfsleven van hun (toekomstige) medewerkers. Welke vaardigheden zijn van belang? Welke technieken worden toegepast? En hoe verhoudt zich dit tot wat er in de school wordt gedaan om de leerling voor te bereiden op de vervolgopleiding en zijn/haar verdere toekomst?

Belangrijk om deze uitwisseling te laten plaats vinden en inspirerend voor de docenten.